Klachtenprocedure

Tikla streeft naar de beste hulpverlening voor alle cliënten. Desondanks kan het voorkomen dat u iets heeft ervaren waardoor u ontevreden bent en een klacht in wilt dienen.

Bespreek uw klacht direct met Tikla

Om een klacht snel op te lossen dient het de voorkeur om altijd eerst met uw hulpverlener de ongewenste situatie en de mogelijke oplossingen te bespreken. Vaak is er sprake van een misverstand en zal uw hulpverlener direct actie ondernemen om tot een goede oplossing te komen. Bel met 0756128308

U kunt ook mailen naar klachten@tikla.nl. Vermeld in de e-mail minimaal:

  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Eventueel ook de gegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger of de persoon die u helpt bij het maken van de brief.
  • Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van de gebeurtenis waarover u een klacht heeft.
  • De reden waarom u hier een klacht over heeft.

Vervolgens zal er telefonisch contact met u opgenomen worden of u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Indien u dit prettig vindt kunt u iemand uit uw vertrouwde omgeving (bijvoorbeeld een familielid) meenemen ter ondersteuning.

Rechtbank

Indien u onverhoopt niet tevreden bent met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zich wenden tot de rechter.

Mocht u zich voor of tijdens de behandeling van een klacht wenden tot een rechter, dan zal de klacht niet in behandeling worden genomen of de behandeling van de klacht zal worden gestaakt.

Beheer van de klachten

De gegevens uit de klachten worden gedurende een periode van tenminste één jaar na afhandeling van de klacht bewaard. Elk jaar worden de klachten geevalueerd om de dienstverlening van Tikla te verbeteren.